Postoje razni običaji u svakoj vjeroispovijesti, ali smo sigurni da niste znali za ovo što ćemo Vam danas otkriti. Naime, riječ je o grijehovima koji su u Bibliji narbojani kao najteža tri grijeha. Čak i u najcrnjim trenucima, kada se očaj čini sveobuhvatnim, vjera služi kao pokretačka snaga koja pokreće pojedince naprijed. 

  • Na stranicama Biblije postoje reference na grijehe koji se smatraju “neoprostivim” i upozoravajuća učenja samog Isusa. Često ne shvatamo ogroman značaj i uticaj ovih poruka. Unutar Svetog Trojstva, Otac, Sin i Sveti Duh su ujedinjeni kao jedinstveni entitet. Nakon Hristovog uzašašća, Duh Sveti, kao treća osoba, preuzima ulogu utjehe i predstavljanja Krista na Zemlji.

Pomoću milosti Duha Svetoga možemo shvatiti Božju istinu i primiti je u svoja srca. Ova integracija u Crkvu, koja se naziva i Tijelom Kristovim, temeljni je aspekt kršćanske vjere. Shodno tome, kada počinimo uvredu huljenja na Svetog Duha, ne samo da pokazujemo nepoštovanje prema našem potencijalu za zajedništvo s Bogom i spasenje, već i potkopavamo integritet hrišćanskog sistema verovanja.

Tražeći vodstvo od cijenjenih svetih otaca, čija učenja imaju jednak značaj kao i Biblija u kršćanskoj vjeri, možemo produbiti naše razumijevanje različitih kršćanskih principa. Njihova duboka mudrost otkriva postojanje tri različite klasifikacije teških prijestupa, čija upornost neizbježno dovodi do štetnog pogoršanja nečijeg duhovnog blagostanja.

Pogledajmo sada postupke koje pobožni vjernici ne bi nedvosmisleno odbili: Imperativ je da iskorijenimo svako namjerno protivljenje istini iz naših života. Fariseji i književnici predstavljaju istaknuti primjer pojedinaca koji su se uporno opirali Kristu i Njegovim učenjima. Ova činjenica je nedvosmisleno potkrijepljena biblijskim dokazima.

Uprkos tome što su bili svjedoci iz prve ruke Isusovih zapanjujućih čuda, fariseji su ga, vođeni odbijanjem da priznaju Njegovu božansku prirodu, nepravedno optuživali da je koristio demonske sile da izvrši svoja čuda. Nažalost, njihova djela su odigrala značajnu ulogu u raspeću Isusa, koji je bio nitko drugi do Bog u ljudskom obliku. Kada se pojedinci nađu u dubini očaja, mogu razmišljati o okončanju vlastitog života.

Međutim, važno je prepoznati da Božje bezgranično milosrđe, koje proizlazi iz Njegove suštine kao Ljubavi (kao što je navedeno u 1. Ivanovoj 4:8), ostaje nedirnuto nikakvim grijehom. Stoga se samoubistvo može posmatrati kao manifestacija nepokajanja, odbijanja da se traži pokajanje i povratak Bogu. Ključno je shvatiti da je istinsko pokajanje put koji je uvijek otvoren za čovječanstvo, nudeći put natrag Bogu.

Nažalost, Sotona, budući tvrdoglav, odbacuje ovaj put, što rezultira njegovim odvajanjem od Boga, što se može uporediti sa prvim slučajem samoubistva zabilježenim u Bibliji. Juda, koji je tragično oduzeo sebi život nakon što je izdao Hrista, služi kao primer ovog nedostatka pokajanja, uskraćujući sebi priliku za pomirenje.

Isto tako, oni koji se prepuste očaju i izaberu isti put čine najteže grijehe. Umjesto da se suoče sa svojim prijestupima i traže Božju ljubav i oproštenje, oni sami dovode do svoje smrti. Ovaj grijeh se može identificirati i kao ponos i kao obeshrabrenje. Lažno samopouzdanje može biti opasno kada proizlazi iz pogrešnog vjerovanja u Božju milost.

Ugledni ruski sveštenik Sveti Teofan (Georgije) Zatvornik rasvetlio je ovu stvar, objašnjavajući da pojedinci upadaju u ovu tešku grešku kada poseduju „lažno poverenje u milost Božiju, istrajavajući na svojim nečistim i nepokajanim putevima“. U suštini, ovi grešnici odbacuju pravedni Božji sud i nalaze utjehu u pogrešnoj ideji da je Bog ravnodušan prema njihovim prijestupima. Svetac opisuje takve pojedince kako žive u iluziji da propovjednici samo imaju za cilj uplašiti ljude pričom o neoprostivim grijesima.

  • Oni tvrde da je Bog sinonim za ljubav i da će uvijek postojati prilika za pokajanje, čak iu kasnijim godinama kada su u dubokoj starosti. Ali šta bi se dogodilo da su umrli iznenada i bez upozorenja? Ljubav prema božanskom je divno iskustvo rezervirano isključivo za vrle pojedince koji su je njegovali u svojim srcima tokom svog vremena na Zemlji. Međutim, kada se dogodi Drugi dolazak i Hristova ljubav zrači iz Njegovog bića, ta ista ljubav će postati nepodnošljiva i krajnje neprijatna za one koji je nisu prihvatili i ostati nesvesni njenog postojanja.

Ovi pojedinci, čija su srca lišena topline i prožeta neprijateljstvom, naći će se zarobljeni u svom ličnom paklu. U ovoj oblasti, kako je opisano u učenju svetih otaca, naići će se na konvergenciju malodušnih duša, samoubica i nepokajanih grešnika.

Preporučujemo