Ekonomska kriza pogađa cijeli svijet a kod nas na Balkanu ona traje već decenijama. Cijene rastu iz dana u dan dok plate ostaju iste. Najugroženiji su penzioneri koji jedva spajaju kraj sa krajem i kojih je sve više u odnoosu na broj radnika.

Za ostvarivanje starosne mirovine osobe moraju podnijeti zahtjev Republičkom fondu za mirovinsko i invalidsko osiguranje nakon prestanka osiguranja, osim ako se radi o osiguranicima koji se bave privatnom poduzetničkom djelatnošću, a imaju mogućnost ostvarivanja  mirovine ispunjavanjem potrebnih uvjeta.

Isplata starosne mirovine počinje od dana kada su ispunjeni uvjeti, pod uvjetom da je zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci od dana kada su ispunjeni uvjeti za stjecanje prava na mirovinu ili od dana prestanka osiguranja. Ako je zahtjev podnesen nakon tog šestomjesečnog roka, isplata mirovine će započeti od dana podnošenja zahtjeva, ali će obuhvatiti i prethodnih šest mjeseci.

Nakon što pojedinac počne primati starosnu mirovinu, ima mogućnost baviti se samostalnim poljoprivrednim radom. Ako odluče prekinuti ovaj radni odnos, imaju pravo na preračun visine mirovine, ako su bili osigurani najmanje godinu dana. Doprinosi za mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje plaćaju se tijekom trajanja radnog odnosa.

 

Kada je riječ o ostvarivanju starosne mirovine, često se postavlja pitanje je li za stjecanje prava na mirovinu potrebno prekinuti osiguranje. U pravilu se pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu stječe po prestanku osiguranja, počevši od dana ispunjenja potrebnih uvjeta. Ovo se pravo može ostvariti do šest mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva za mirovinu, navode iz Fonda PIO.

Provedba smanjenja starosnog uvjeta znači da će osobe koje su osigurane i ispunjavaju zakonom propisane uvjete imati smanjeni uvjet za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu. Ova prilagodba je u odnosu na ukupnu dobnu granicu za ispunjavanje uvjeta. Dobna granica snižava se osiguranicima koji su navršili najmanje 2/3 ukupnog staža osiguranja.

Smanjenje se temelji na opsegu povećanja radnog staža, pri čemu svaka dodatna godina rezultira odgovarajućim smanjenjem potrebnog radnog staža. Ova se prilagodba posebno odnosi na radna mjesta gdje se razdoblje osiguranja računa s produženim trajanjem, također poznato kao beneficirano razdoblje službe.

 

1) U stažu osiguranja svaka godina provedena na radnom mjestu, koja uključuje 12 stvarnih mjeseci, izjednačava se sa 14 mjeseci. To znači da se za svakih pet odrađenih godina računaju dodatna dva mjeseca.

  • 2) U staž osiguranja svaka godina provedena na radnom mjestu, koja iznosi 12 mjeseci, računa se kao 15 mjeseci, s tim da se razdoblje od četiri godine.
    Za svake tri godine zaposlenja, posebno na poslu gdje se 12 odrađenih mjeseci računa kao 16 mjeseci za potrebe osiguranja;

4) Staž osiguranja može se produžiti tako da se svaka godina i šest mjeseci provedenih na radnom mjestu uračunaju u 18 mjeseci. Ovo se odnosi na osobe koje imaju 55 godina ili manje. Za osiguranike na određenim radnim mjestima gdje se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, kao što je računanje 12 mjeseci kao 18 mjeseci, dobna granica može se dodatno sniziti do najviše 50 godina života.

 

Međutim, postoje i slučajevi u kojima vrijede iznimke. Poduzetnici, fizičke osobe koje obavljaju privremene ili povremene poslove te osobe koje obavljaju ugovorene poslove nisu dužni odjaviti se s osiguranja. Isto vrijedi i za osiguranike koji obnašaju izabrane, imenovane ili imenovane dužnosti.

Nadalje, iz Fonda pojašnjavaju da ni osobe koje obavljaju funkciju udomitelja nisu dužne odjaviti se prema zakonskim odredbama.

Pravo na starosnu mirovinu u tekućoj godini imaju osobe koje su navršile 65 godina života i najmanje 15 godina radnog staža ili osobe koje su ostvarile 45 godina staža bez obzira na godine života. . Do 2024. godine žene će imati mogućnost odlaska u starosnu mirovinu sa 63 godine i 8 mjeseci uz uvjet da imaju i najmanje 15 godina staža.

Prijevremena mirovina trajno se umanjuje za 0,34% za svaki mjesec koji nedostaje do navršenih 65 godina života (za žene u 2024. to je do 63 godine i osam mjeseci), a ograničenje je na najviše 20,4%.

Jednako tako, osobe s 45 godina radnog staža ostvaruju uvjete za mirovinu, bez obzira na dob, kao i njihovi muškarci.

U 2024. godini osiguranici mogu ostvariti pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ispunjavanjem dvaju ključnih kriterija: minimalno 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 ostvarenih letova, neovisno o spolu.

Izračun umanjenja prijevremene mirovine temelji se na sniženoj dobnoj granici za osiguranike koji su radili na poslovima na kojima se staž osiguranja produljuje, uz uvažavanje uvećanog trajanja.

Preporučujemo