Na našim prostorima postoji više religija i više uvjerenja kao i običaja. Mnogi ljudi su odgojeni u vjerskim porodicama nekada davno kada nije bilo nauke i tehnologije i zato još uvijek ostaju neka uvjerenja koja su prethodno diktirala život i ponašanje zajednice, a jedno od njih je i tzv. pradjedovska kletva.

Naime, iako danas vjerujemo da svako nosi svoj teret i svako plaća za sopstvene grijehe, prema ovom starom uvjerenju ispostavlja se da zapravo grijeh ide na naredne generacije a ne na počinitelja. To sve vuče korijenje iz Biblije i djece Noja koji je spasio sve životinje od Velikog potopa.

Taj Veliki potop je bio zadnji put da je Bog pokušao istrijebiti sve na zemlji, vjeruje se, i stoga je ostavio ljudima dugu nakon kiše kao uspomena na to obećanje koje je napravio. Noj je imao tri sina koje je Bog navodno blagoslovio zajedno sa njim i onda je ubrzo uslijedila kletva.

Kako tumače neki staru Bibliju, Noj je obrađivao zemlju i radio na vinogradu, da bi se jednom prilikom napio, skinuo sve sebe i lego spavati. Na naređenje sina Hama, njegova dvojice braće su njihovog oca prekrili haljinom kako ne bi gledali golotinju i kad se Noj probudio, prokleo je svog sina Hama za to što mu je učinjeno.

Navodno je Hamov sin Hanan zapravo taj koji je kasnije osjetio tu kletvu na svojoj koži. Ova kletva se skida tako što izmolite oprost od Boga kako biste svoju djecu i unučad učinili sigurnima od svojih grijehova koji bi njima mogli doći na naplatu.

Preporučujemo