Pisane zapise kremanskih proroka prepisao je seoski prota Zaharije Zaharić. Ova su viđenja prvobitno primili rođaci Miloš i Mitar Tarabić. Rodno mjesto braće Tarabića mjesto je mistike zbog prisutnosti kamena Crema za koji se vjeruje da posjeduje mistična svojstva. Osim toga, postoji vulkanski kamen, za koji se vjeruje da je pao iz svemira, koji se može pronaći u domu proroka i otvoren je za javno razgledavanje. Mnogi smatraju da su Miloš i Mitar mogli dati uvid u aktualna zbivanja. Prema Draganu Pjeviću, tumaču Tarabićevog proročanstva, postoji opći konsenzus više proroka o mogućnosti izbijanja Trećeg svjetskog rata, a Kremansko proročanstvo ocrtava njegove moguće posljedice. 1999. godinu, koja je bila napadna na srpski narod i predviđala se da će se odvijati u etapama, neki smatraju početkom ovog rata.

Unatoč tome, predmet je zabrinutosti nalazimo li se trenutno u jednoj od ovih faza. Pjević ističe moguću povezanost aktualnih događaja i predviđanja iznesenih u prvoj knjizi braće Tarabića. Prema nekima, Rusija je na putu da postane najdominantnija sila na svijetu i kao takva, mnoge nacije će nastojati sklopiti savez s njom. Očekuje se da će se u Rusiji pojaviti car čije će se riječi poslušati ne samo na zemlji nego i na nebu. Kako proročanstvo kaže, Rusiji je suđeno da zauzme Konstantinopol i pretvori Aju Sofiju u pravoslavnu crkvu. Pjević je izjavio da proročanstvo predviđa prestanak nejedinstva i rata rečenicom “ustanite mrtvi, da vidite kako je sada lijep i sretan život”.

Iako neobrazovani i neupućeni, Tarabićeve se riječi prepričavaju i dan danas. Kremansko proročanstvo izazvalo je najviše interesa kada je brana građena, a Zaovinsko jezero nastalo, jer su davno predvidjeli da će “Drina teći uzbrdo”, što je tada bilo van svake mašte. Crne će zmije piti iz izvora, zamijenivši ih za lule. Dragan navodi da su dotične osobe insinuirale da će prevoziti novac, a da će se drugi vraćati iz stranih zemalja u konvojima u Srbiju. Predvidjeli su i pojavu uređaja koji će ljudima omogućiti komunikaciju, aludirajući na mobilne telefone. Srećom, određene pozitivne prognoze tek treba da se obistine. Prema legendi, na kraju će se uspostaviti ogromna nacija u kojoj će svi etniciteti i kulture sretno koegzistirati. Pjević zaključuje kako će se pravo značenje ovog proročanstva vidjeti.

Preporučujemo