Tjelesna temperatura pojedinca može varirati kao rezultat različitih elemenata, uključujući dob, spol i razne druge faktore. Dr Charles Brantly objašnjava da je prilično uobičajeno da određeni članovi porodice stalno imaju višu ili nižu tjelesnu temperaturu, i nema razloga za zabrinutost.

 

Općenito, tipični raspon za većinu ljudi je između 36,1°C i 37,2°C. Ljekari su uočili blago odstupanje od normalnog temperaturnog raspona i kod djece i kod starijih osoba. Tipično, djeca imaju nešto višu tjelesnu temperaturu u odnosu na odrasle, dok osobe starije od 65 godina imaju tendenciju da pokazuju nešto nižu tjelesnu temperaturu. Sa različitim uzrastom, drugačija je i tjelesna temperatura normalna. Zato se ne trebate brinuti ako Vam temperatura nije baš tačno 37 stepeni.

Tokom dana uobičajeno je da tjelesna temperatura doživi manje varijacije. U okviru prirodnog biološkog ciklusa, najniža tjelesna temperatura se obično opaža ujutro, uz blagi porast tokom dana. Razlika između jutarnjih i kasnopopodnevnih temperatura obično se kreće oko 0,3 °C, ali potencijalno može doseći najviše 0,6 °C. Nacionalna medicinska biblioteka (NLM) daje smjernice za normalnu tjelesnu temperaturu na osnovu starosti, posebno kada se mjeri ispod pazuha.

  • Raspon normalne tjelesne temperature varira ovisno o dobi. Kod beba normalna tjelesna temperatura je između 36,4-37,3°C, dok je kod djece 35,9-36,83°C. Za odrasle, normalna tjelesna temperatura kreće se od 35-36,1°C, a za osobe starije od 65 godina 33,3-36,4°C. Ova mjerenja temperature su specifična za očitavanja ispod pazuha, ali je važno uzeti u obzir da se mogu pojaviti male varijacije zbog metode mjerenja.

Oralna i rektalna mjerenja su također uobičajena i treba ih uzeti u obzir kada se raspravlja o prosječnim i normalnim tjelesnim temperaturama. Ovi podaci ukazuju na sposobnost tijela da regulira promjene temperature s godinama. Generalno, osobe starije od 64 godine mogu imati veće izazove u prilagođavanju na nagle fluktuacije temperature u odnosu na mlađe osobe.

 

Važno je napomenuti da spoljni faktori nisu jedini uticajni na telesnu temperaturu; unutrašnji faktori kao što su brzina metabolizma, nivoi hidratacije, pa čak i izbor odeće takođe mogu imati uticaj. Štaviše, vrijedi napomenuti da žene općenito imaju nižu tjelesnu temperaturu, što se može pripisati većem procentu tjelesne masti. Osim toga, Brantly naglašava da žene mogu osjetiti fluktuacije tjelesne temperature tokom menstruacije.

Kako sunce zalazi i noć se spušta, temperatura se obično smanjuje, dostižući najvišu tačku u pet sati uveče. Osim toga, hrana koju konzumiramo ima utjecaj na našu tjelesnu temperaturu, zbog čega se osjećamo malo toplije nakon obroka. Vrijedi napomenuti da je normalni raspon mjerenja tjelesne temperature između 36,1°C i 37,2°C.

Prema Insajderu, povišena temperatura često je početni znak bolesti. Temperatura iznad 38°C klasifikuje se kao groznica. Simptomi koji mogu pratiti groznicu uključuju zimicu, glavobolju, umor, bol u mišićima i znojenje. Općenito, groznica traje oko nedelju dana i postepeno jenjava. Da biste ublažili simptome, važno je dati prednost pravilnoj hidrataciji, dovoljnom odmoru i nošenju prozračne odjeće.

 

Ako temperatura potraje duže od uobičajenog trajanja od sedam dana, preporučljivo je konsultovati medicinskog stručnjaka. Hipotermija, inače snižena tjelesna temperatura, je stanje koje nastaje kada tijelo gubi toplinu brže nego što može proizvesti. Slučajevi hipotermije se obično javljaju kada tjelesna temperatura padne ispod 35°C. Međutim, ako temperatura padne ispod 25°C, vjerovatnoća preživljavanja značajno se smanjuje, a samo oko 30% jedinki može izdržati.

Preporučujemo